Oferta

W ramach nowoczesnych systemów zarządzania terminalami serwisujemy bazy paliw w tym:
• zbiorniki magazynowe,
• fronty autocysternowe i kolejowe,
• pompownie produktowe,
• instalacje hermetyzacji,
• instalacje dozowania dodatków firmowych do paliw,
• instalacje p.poż.,
• inną infrastrukturę pomocniczą baz paliw.

Posiadamy wiedzę i doświadczenie niezbędne w realizacji prac remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych infrastruktury baz paliw.

Oferujemy również:
• Czyszczenie zbiorników z przeznaczeniem do magazynowania paliw
• Modernizacje instalacji nalewczych na bazach paliw
• Modernizacje instalacji elektroenergetycznych
• Usługi spawalnicze
• Usługi legalizacyjne

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!