Czyszczenie zbiorników

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracach specjalistycznych czyszczenia zbiorników paliwowych, a także wyłączania i włączania zbiorników z eksploatacji. Bezpieczeństwo pracy jest naszym priorytetem. Wykorzystujemy sprzęt w wykonaniu przeciwwybuchowym, w tym wysokociśnieniowe agregaty pompowe o dużej wydajności oraz pompy perystaltyczne do usuwania odpadów ropopochodnych.

Od roku 2019 Naftoserwis oferuje usługę czyszczenia zbiorników na ropę naftową systemem „non man entry” pn. BLABO – produkcji duńskiej firmy ORECO A/S.

Naftoserwis Sp. z o.o.