Zarząd

PAWEŁ JAKUBOWSKI – Prezes Zarządu

Paweł Jakubowski

Manager, ekspert od 15 lat związany z branżą energetyczną. Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Gospodarki, gdzie był odpowiedzialny za nadzór nad kluczowymi projektami dywersyfikacyjnymi w Polsce, tj. Terminalem LNG w Świnoujściu oraz dostawami gazu z Norwegii. W latach 2007–2009 pracował w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. w Biurze Badań i Rozwoju.

W 2009 r. dołączył do Gaz-System S.A., gdzie zaangażowany był w rozwój długoterminowej strategii spółki oraz w prowadzenie nadzoru właścicielskiego nad spółką Polskie LNG S.A. Jako Dyrektor Pionu Rozwoju był odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie wieloletniego programu inwestycyjnego w zakresie nowej infrastruktury gazowej w Polsce, w szczególności dotyczącej tzw. Bramy Północnej. Z partnerami z Danii i Norwegii negocjował biznesowe ramy projektu Baltic Pipe, zwieńczone podpisaniem kontraktu przesyłowego. Odpowiadał także za rozbudowę połączeń transgranicznych z Litwą, Słowacją, Czechami i Ukrainą.

W latach 2017-2018 pełnił funkcję Członka Zarządu ENTSOG European Network of Transmission System Operators for Gas w Brukseli.

Od roku 2017 związany z Polskim LNG S.A. gdzie zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego, a od 2018 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu. W tym czasie spółka znacząco poprawiła swoje wyniki w zakresie przyjęcia i rozładunku gazowców z całego świata, a także załadunku autocystern. Uruchomiona została dodatkowa usługa załadunku LNG na ISO-kontenery. Odpowiadał za przygotowanie, uruchomienie i realizację Programu Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Administracji Publicznej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami, organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Posiada dyplom Executive MBA oraz certyfikat TenStep Project Management nr 10147. Uczestnik High Potentials Leadership Program na Harvard Business School w Bostonie (USA).

Naftoserwis Sp. z o.o.