Zmiany w składzie Zarządu Spółki

28 lutego 2024 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę w sprawie powołania Roberta Woroszyło w skład Zarządu „Naftoserwis’’ Sp. z o.o. VIII kadencji i powierzyło mu funkcję Wiceprezesa Zarządu (Uchwała nr 3).

Robert Woroszyło posiada ponad 20-letnie doświadczenie w sektorze energii, które zdobył pracując m.in. w PKN Orlen, Polskie LNG S.A oraz PERN.

Z PERN związany był od 2014 roku. Rozpoczął pracę na stanowisku specjalisty w projekcie budowy TNG. W czerwcu 2016 roku objął stanowisko Dyrektora Biura Inwestycji. Następnie w listopadzie  2016 roku został Dyrektorem Pionu Technicznego. Od 2019 pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. inwestycji strategicznych PERN oraz został Kierownikiem Projektu II Odcinka Rurociągu Pomorskiego.

Ukończył studia inżynierskie na kierunku technologii chemicznej Politechniki Warszawskiej oraz podyplomowe studia Zarządzania Bezpieczeństwem w Zakładach Przemysłu Naftowego na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Doświadczenie zdobyte przy prowadzeniu wielu kluczowych Inwestycji Strategicznych pozwoli Spółce „Naftoserwis’’ na rozwój głównych linii biznesowych zapewniając ciągłość realizowanych zadań

Naftoserwis Sp. z o.o.