Zmiany w składzie Zarządu Spółki

W wyniku postępowania kwalifikacyjnego wszczętego uchwałą nr 22/IX/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Antoniego Józwowicza na stanowisko Prezesa Zarządu i powierzyła Antoniemu Józwowiczowi pełnienie funkcji od 24 lipca bieżącego roku.

Antoni Józwowicz dołącza do nas z bogatym doświadczeniem w branży energetycznej. Dotychczas pełnił wiele funkcji zarządczych, m.in. jako prezes Polimex-Mostostal oraz Enea Wytwarzanie.

Pracował nad różnorodnymi projektami o dużej skali, takimi jak przebudowa bloków energetycznych, modernizacja istniejących infrastruktur, czy rozwój odnawialnych źródeł energii. Z sukcesem przygotowywał również strategie rozwoju i przeprowadzał restrukturyzację Spółek dążąc do zwiększenia ich efektywności i konkurencyjności. Jego kluczowe osiągnięcia to restrukturyzacja Polimex Mostostal czy rozwój Elektrowni Kozienice.

Jego wiedza i osiągnięcia, bez wątpienia, przyczynią się do dalszego rozwoju i wzrostu naszej firmy.      Wierzymy, że pod jego kierownictwem zrealizujemy kolejne cele strategiczne i jeszcze bardziej wzmocnimy swoją pozycję na rynku.

 

Naftoserwis Sp. z o.o.