OgłoszeniaOdpowiedzi na pytania do przetargów

Pytanie z 31 stycznia 2024:

„Prace antykorozyjne na podpierakach zbiornika nr 125 na TNG w Gdańsku mają zostać ujęte w Tabeli Cen Jednostkowych, jednakże dostarczona przez Państwa TCJ nie zawiera takiej pozycji”

Odpowiedź

Inwestor przewiduje miejscowe naprawy antykorozyjne podpieraków z możliwością rozszerzenia zakresu o roboty dodatkowe w przypadku ich stwierdzenia po otwarciu zbiornika. Kwestię nakładek reguluje tabela cen jednostkowych.

Naftoserwis Sp. z o.o.