Ogłoszenia

Rada Nadzorcza „Naftoserwis” Sp. z o.o. informuje o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Spółki „Naftoserwis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wszczętego na podstawie uchwały nr 16/IX/2023 Rady Nadzorczej „Naftoserwis” Sp. z o.o., bez wyłonienia kandydata na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Spółki.

Naftoserwis Sp. z o.o.