Rada Nadzorcza

Paweł Pitera – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ewa Uznańska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Paweł Gromek – Sekretarz Rady Nadzorczej

Włodzimierz Wolski – Członek Rady Nadzorczej

Naftoserwis Sp. z o.o.