Rada Nadzorcza

KRZYSZTOF ROGALA – Przewodniczący Rady Nadzorczej

WŁODZIMIERZ WOLSKI – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

PAWEŁ GROMEK – Sekretarz Rady Nadzorczej

Naftoserwis Sp. z o.o.