Inwestycje

Wykonaliśmy w branży paliwowej kilkaset zleceń o charakterze inwestycyjnym. Realizujemy prace specjalistyczne, także innowacyjne.

Działamy rzetelnie i terminowo.

Bierzemy odpowiedzialność za realizację wszystkich prac od momentu przejęcia placu budowy do momentu odbioru końcowego.

Przygotujemy kompleksowo inwestycję do realizacji, poczynając od projektu organizacji robót poprzez harmonogramy, koordynację prac podwykonawców, aż po dokumentację powykonawczą i opracowanie niezbędnych dokumentów związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Naftoserwis Sp. z o.o.