Kontakt

Zadaj pytanie: sekretariat@naftoserwis.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
kapitał zakładowy: 19.803.000,00 zł

SIEDZIBA SPÓŁKI
ul. Finlandzka 10
03-903 Warszawa
TELEFONY
tel.: +48 22 871 10 01
DANE
NIP 125-13-29-028
REGON 015851054
KRS 0000220093

Administratorem danych osobowych jest Naftoserwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres Naftoserwis Sp. z o.o., ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa.

Ponadto, kontakt w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, możliwy jest poprzez e-mail inspektor.rodo@naftoserwis.pl.

Naftoserwis Sp. z o.o.