Zespół ds. operacji zbiornikowych

W miesiącu czerwcu zakończyliśmy czyszczenie kolejnego zbiornika na ropę naftową z zastosowaniem technologii „non man entry”.

Był to już drugi zbiornik o pojemności 50.000 m3 wyczyszczony w Gdańsku w tym roku. Aktualnie trwają prace mobilizacyjne do realizacji kolejnych zleceń zaplanowanych na ten rok. Zastosowany system ma na celu zminimalizowanie zagrożeń dla człowieka i środowiska podczas realizacji prac, przy jednoczesnym optymalizowaniu ilości ropy naftowej odzyskiwanej z osadów zalegających w zbiorniku, które w tradycyjnym procesie byłyby odpadem obciążającym środowisko naturalne.

Naftoserwis Sp. z o.o.