Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w Grupie PERN w roku 2017

W roku 2017 Naftoserwis Sp. z o.o. zrealizowała – poza bieżącymi zadaniami serwisowymi na rzecz PERN oraz OLPP – zadania o charakterze inwestycyjnym i remontowym:

 1. Montaż przeciwpożarowych wyłączników prądu w obiektach bazy Adamowo.
 2. Montaż dwóch agregatów pompowych PL-1W i PL-2W dla kierunku „Warszawa” w SF-1 Płock.
 3. Budowa stanowiska do rozładunku autocystern przy pompowni centralnej w Bazie Paliw nr 10 w Kawicach.
 4. Modernizacja trzech rozdzielnic przyzbiornikowych nn na Bazie Miszewko Strzałkowskie.
 5. Remont oświetlenia w PERN w tym zadania:
  – Remont oświetlenia pompowni I nitki – LZ/ST-5.
  – Remont oświetlenia zewnętrznego pompowni II nitki – LZ/ST-5.
  – Poawaryjne wykonanie napowietrznej linii nn (anodowej) dla SOK 24 w m. Brzozogaj na Odcinku Zachodnim rurociągów.
 6. Remont przepustnic i napędów pianowych na SR1-11 w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie.
 7. Remont instalacji hydroforni w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej.
 8. Dostosowanie instalacji technologicznej zbiornika nr 9 do barwienia oleju opałowego w Bazie Paliw nr 3 w Boronowie.
 9. Remont instalacji dozującej dodatki firmowe w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie.
 10. Dostosowanie infrastruktury technologicznej Bazy Paliw nr 19 w Grabownie Wielkim do przyjmowania i wydawania paliwa lotniczego JET A-1.
 11. Modernizacja instalacji kontroli korka w Bazie Paliw nr 2 w Nowej Wsi Wielkiej.
 12. Remont uszczelnienia frontu kolejowego w Bazie Paliw nr 6 w Skarżysku Kościelnym.
 13. Legalizacja ponowna zbiornika nr 23 w Bazie Paliw nr 15 w Narewce.
 14. Modernizacja Stacji Ochrony Katodowej dla odcinków Płock-Koluszki, Płock-Nowa Wieś Wielka, Płock-Mościska-Emilianów, Sikory i na terenie Bazy Miszewko Strzałkowskie.

 

 W roku 2017 klientami Naftoserwis byli również m.in.

 • Tanquid
 • Lotos Serwis
 • Automatic System Engineering
 • Przedsiębiorstwo Portowe „Sieć”
 • Lotos Biopaliwa

 

 

Naftoserwis Sp. z o.o.