Współpraca firm z grupy PERN

W ramach współpracy firm z grupy PERN Naftoserwis i Naftoport zakończono I etap realizacji prac polegający na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostarczeniu komory nadania i odbioru do przeprowadzenia inspekcji inteligentnym tłokiem ultradźwiękowym typu KORSONIC rurociągu DN 600.

Jest to kolejny projekt wykonywany wspólnie przez Naftoserwis i Naftoport w celu zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury strategicznej kraju. Realizacja projektu wymagała oceny ryzyk technicznych i podjęcia szeregu działań polegających na dostosowaniu urządzeń i technologii do trudnych warunków inspekcji.

Naftoserwis Sp. z o.o.