Połączenie Naftoserwis i CDRiA

W dniu 17 grudnia 2018 roku połączenie spółek Naftoserwis i CDRiA zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od tego dnia Naftoserwis wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki CDRiA. Naftoserwis będzie kontynuowała i rozwijała specjalizację w obszarze diagnostyki rurociągów oraz działalności badawczo rozwojowej korzystając z wieloletniego doświadczenia CDRiA. Konsolidacja spółek Naftoserwis i CDRiA stanowi kolejną odsłonę porządkowania aktywów w Grupie Kapitałowej PERN i wzmocni dalszy dynamiczny rozwój Naftoserwisu.

Naftoserwis Sp. z o.o.