Przetarg nr 7/2024

TematZawartość
Nazwa postępowania:

Przetarg nr 7/2024 - Zakup i dostawa Środków Ochrony Indywidualnej dla pracowników Spółki.

Numer postępowania:7/2024
Termin składania ofert:24 kwietnia 2024
Dokumenty do pobrania:przetarg-7.ns-.pmm-.2024.pdf
Kategoria zamówienia:Dostawy
Uwagi:

Termin składania ofert: 24 kwietnia 2024 roku do godz. 13:00.
Termin składania ofert oznacza termin w jakim należy dostarczyć plik z zastrzeżeniem, że plik przed upływem terminu składania ofert musi dotrzeć na dedykowaną skrzynkę mailową, a nie zostać wysłany ze skrzynki oferenta. Jeżeli plik z ofertą, ze względu na rozmiar nie może zostać dostarczony mailem, za złożenie oferty uznaje się przesłanie linku do zewnętrznego zasobu, w którym umieszczono plik z ofertą. Plik z ofertą dostarczony po upływie terminu na złożenie oferty uznany będzie za ofertę złożoną po terminie, a oferta zostanie nierozpatrzona.

Naftoserwis Sp. z o.o.