Przetarg nr 1/NS/PD/2024

TematZawartość
Nazwa postępowania:

Przetarg nr 1/NS/PD/2024 - Zakup i dostawę materiałów odpornych na ropę i produkty ropopochodne na bazie żywic epoksydowych do wykonania naprawy i uszczelnienia powierzchni betonowych tacy i obwałowania zbiorników magazynowych ropy naftowej na obiektach PERN S.A.

Numer postępowania:1/NS/PD/2024
Termin składania ofert:22 marca 2024
Dokumenty do pobrania:ogloszenie-o-przetargu-1-ns-pd-2024--zakup-i-dostawa-materialow-odpornych-na-rope-i-produkty-ropopochodne.pdf
Kategoria zamówienia:Dostawy
Uwagi:

Przed przygotowaniem oferty Zamawiający zaprasza oferentów na wizję lokalną, termin na odbycie wizji lokalnej upływa dnia 15 marca 2024 r.

Naftoserwis Sp. z o.o.