Informacja o powołaniu Członka – Zarządu – Prezesa Zarządu Spółki

TematZawartość
Nazwa postępowania:

Rada Nadzorcza „Naftoserwis” Spółka z o. o. informuje, iż po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Spółki, w dniu 28 września 2020 r. powołała, ze skutkiem na dzień 1 października 2020 r., Pana Pawła Jakubowskiego na Prezesa Zarządu Spółki.

Numer postępowania:
Termin składania ofert:
Dokumenty do pobrania:
Kategoria zamówienia:
Uwagi:
Naftoserwis Sp. z o.o.