Tokarka

TematZawartość
Nazwa ogłoszenia:

Tokarka ZTM TUB 32 Zakłady Mechaniczne Tarnów nr. Fab. 768
Rok budowy: 1964r.
Więcej informacji technicznych w opinii załączonej do ogłoszenia.
Cena minimalna: 5 600 zł brutto

Numer ogłoszenia:4/2021
Termin ogłoszenia:22 czerwca 2021
Dokumenty do pobrania:tokarka-boronow-2021-06-22.7z
Uwagi:

Szczegółowy stan maszyny i ich wycena określone są w ocenie stanu technicznego sporządzonych przez rzeczoznawcę Polskiego Związku Motorowego ( PZM )
Oferty należy składać wyłącznie drogą mailową na adres: marcin.krystek@naftoserwis.pl do dnia 22 Czerwca 2021r. Podpisana oferta zakupu (z pełnymi danymi kupującego – w tym nr telefonu i adres e-mail) na formularzu załączonym do ogłoszenia winna być przesłana w formie scanu (plik *.pdf). Oferty opiewające na ceny brutto niższe niż cena minimalna nie będą rozpatrywane. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z podmiotem który zaproponował najwyższą cenę. Wzór umowy wraz wzorem oferty jest dołączony do niniejszego ogłoszenia.
Spółka zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej oferty jak również odstąpienia od zamiaru sprzedaży urządzenia bez podania przyczyn

Naftoserwis Sp. z o.o.