Piła taśmowa

TematZawartość
Nazwa ogłoszenia:

Piła Taśmowa (Fabryka szlifierek Głowno)
TYP: PT-30
Nr. fabryczny: 4
Rok budowy: 1993
Więcej informacji technicznych w opinii załączonej do ogłoszenia.
cena minimalna 11 000 zł brutto

Numer ogłoszenia:1/2022
Termin ogłoszenia:21 września 2022
Dokumenty do pobrania:pila-tasmowa-2022-09-21.zip
Uwagi:

Szczegółowy stan maszyny i ich wycena określone są w ocenie stanu technicznego sporządzonych przez rzeczoznawcę Polskiego Związku Motorowego ( PZM )
Oferty należy składać wyłącznie drogą mailową na adres: marcin.krystek@naftoserwis.pl do dnia 21.09.2022r. Podpisana oferta zakupu (z pełnymi danymi kupującego – w tym nr telefonu i adres e-mail) na formularzu załączonym do ogłoszenia winna być przesłana w formie scanu (plik *.pdf). Oferty opiewające na ceny brutto niższe niż cena minimalna nie będą rozpatrywane. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z podmiotem który zaproponował najwyższą cenę. Wzór umowy wraz wzorem oferty jest dołączony do niniejszego ogłoszenia.
Spółka zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej oferty jak również odstąpienia od zamiaru sprzedaży urządzenia bez podania przyczyn.

Naftoserwis Sp. z o.o.