Fiat Ducato 35 2.2 MJ 3,5t

TematZawartość
Nazwa ogłoszenia:

Fiat Ducato 35 2.2 MJ 3,5t
Rok produkcji: 2009

Więcej informacji technicznych w opinii załączonej do ogłoszenia.
cena minimalna: 9 700 zł brutto

Numer ogłoszenia:3/2021
Termin ogłoszenia:26 kwietnia 2021
Dokumenty do pobrania:fiat-ducato-2021-04-26-1.zip
Uwagi:

Szczegółowy stan samochodu i jego wycena określone są w ocenie stanu technicznego sporządzonych przez rzeczoznawcę Polskiego Związku Motorowego ( PZM ).
Oferty należy składać wyłącznie drogą mailową na adres: marcin.krystek@naftoserwis.pl do dnia 26 kwietnia 2021 r. do godziny 12:00. Podpisana oferta zakupu (z pełnymi danymi kupującego – w tym nr telefonu i adres e-mail) na formularzu załączonym do ogłoszenia winna być przesłana w formie scanu (plik *.pdf). Oferty opiewające na ceny brutto niższe niż cena minimalna nie będą rozpatrywane. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z podmiotem który zaproponował najwyższą cenę. Wzór umowy wraz wzorem oferty jest dołączony do niniejszego ogłoszenia.
Spółka zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej oferty jak również odstąpienia od zamiaru sprzedaży samochodu bez podania przyczyn.

Naftoserwis Sp. z o.o.