Fiat Doblo Cargo

TematZawartość
Nazwa ogłoszenia:

Fiat Doblo Cargo 1.6 M-jet MR’10 E5 2.4t wersja Active
Rok produkcji: 2012
cena minimalna 10 800 zł brutto;

Numer ogłoszenia:2/2023
Termin ogłoszenia:31 października 2023
Dokumenty do pobrania:fiat-doblo-2023-10-31.zip
Uwagi:

Szczegółowy stan samochodu i jego wycena określone są w ocenie stanu technicznego sporządzonych przez rzeczoznawcę Polskiego Związku Motorowego ( PZM )
Oferty należy składać wyłącznie drogą mailową na adres: marcin.krystek@naftoserwis.pl do dnia 31.10.2023 r. Podpisana oferta zakupu (z pełnymi danymi kupującego – w tym nr telefonu i adres e-mail) na formularzu załączonym do ogłoszenia winna być przesłana w formie scanu (plik *.pdf). Spółce przysługuję prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaofiarowali tę samą cenę.
Oferty opiewające na ceny brutto niższe niż cena minimalna nie będą rozpatrywane. Umowa sprzedaży zostanie zawarta z podmiotem który zaproponował najwyższą cenę. Wzór umowy wraz wzorem oferty jest dołączony do niniejszego ogłoszenia.
Spółka zastrzega sobie prawo niewybrania żadnej oferty jak również odstąpienia od zamiaru sprzedaży samochodu bez podania przyczyn.

Naftoserwis Sp. z o.o.