Naftoserwis z certyfikatem ISO 22301:2019 – zarządzanie ciągłością działania

Spółka Naftoserwis (Grupa Kapitałowa PERN S.A.) uzyskała certyfikat ISO 22301:2019, będący potwierdzeniem wdrożenia i funkcjonowania w Spółce wymagań normy dotyczącej zapewnienia ciągłości działania organizacji. Tym samym dołączając do grona ambitnych podmiotów, które podjęły wyzwanie wdrożenia tego standardu, zwłaszcza w kontekście współczesnych zagrożeń dla tego obszaru działania każdej organizacji.

Przypomnijmy, że Spółka Naftoserwis ma status kluczowego dostawcy usług dla zachowania ciągłości działania infrastruktury strategicznej kraju.

Przedmiotowa norma określa wymagania dotyczące planowania, ustanowienia, wdrożenia, obsługiwania, monitorowania, przeglądu, utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania ciągłością działania, aby w sytuacji wystąpienia incydentów zakłócających działalność – Spółka była na nie przygotowana w obszarach realizowanych procesów krytycznych. Skuteczne zarządzanie ryzykiem wystąpienia zakłócenia dla procesów krytycznych w Spółce daje jej gotowość reagowania i odtworzenia ciągłości działania po wystąpieniu zakłóceń.

Spółka posiada zintegrowany system zarządzania ustandaryzowany w obszarze zarządzania jakością (ISO 9001), zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (ISO 45001), zarządzania środowiskowego (ISO 14001). Laboratorium badań nieniszczących Naftoserwis spełnia również wymagania normy ISO/IEC 17025, dotyczącej kompetencji laboratoriów badawczych. Posiadane uprawnienia zakładu pozwalają na wykonanie prac wysokospecjalistycznych,  w tym w oparciu o uznane przed podmioty dozorowe metody oraz o charakterze innowacyjnym dla gospodarki. Standaryzacja w obszarze zarządzania tym samym została poszerzona o kolejny standard ISO 22301:2019 (zarządzanie ciągłością działania). Spółka jest bardzo świadoma potrzeby budowania i funkcjonowania transparentnych procesów dla zaufania do Naftoserwis jako Dostawcy usług istotnych dla zachowania ciągłości działania infrastruktury krytycznej naszego kraju.

Naftoserwis Sp. z o.o.