Polityka prywatności

W świetle przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Administratorem Danych Osobowych Użytkowników serwisu naftoserwis.pl jest Naftoserwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa (dalej Naftoserwis).

Administrator Danych Osobowych

Kontakt jest możliwy pisemnie na adres Naftoserwis Sp. z o.o., ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa oraz poprzez e-mail inspektor.rodo@naftoserwis.pl lub telefon +48 22 871 10 01.

Cele przetwarzania danych osobowych

Naftoserwis przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisu internetowego w celu prowadzenia serwisu, zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania. Ponadto, dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych, oraz w celach, które wynikają z funkcjonalności strony internetowej. Dane gromadzone w dziennikach logów są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem.

Okres przetwarzania danych osobowych

Naftoserwis przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny w związku z korzystaniem z Serwisu w realizacji celów wskazanych powyżej.

Pozyskiwane dane

Naftoserwis informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Naftoserwis oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu, poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem.

Prawa Użytkownika

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Naftoserwis za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, dostępnego pod adresem inspektor.rodo@naftoserwis.pl. Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, przy czym w niektórych sytuacjach niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania, szczegółowo określonego przy zbieraniu danych. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone, istnieje możliwość wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Naftoserwis Sp. z o.o.