Grupa Kapitałowa

Grupa PERN  jest krajowym i regionalnym liderem logistyki naftowej. PERN S.A., spółka dominująca w ramach Grupy Kapitałowej, została utworzona w 1959 roku, aby transportować ropę ze Związku Radzieckiego do Polski i Niemiec Wschodnich. Od 1963 roku, kiedy to pierwsza partia radzieckiej ropy naftowej dotarła rurociągami do zbiorników w Adamowie, szybko powstały kolejne magistrale służące do transportu ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych. W 1999 roku przedsiębiorstwo zostało przekształcone w spółkę akcyjną Skarbu Państwa ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa.

Grupa PERN to prężnie rozwijająca się Grupa Kapitałowa, w skład której wchodzi oprócz PERN S.A. pięć spółek zależnych: NAFTOPORT Sp. z o.o., Naftoserwis Sp. z o.o., Naftor Sp. z o.o., Siarkopol Gdańsk S.A. oraz Sarmatia Sp. z o.o.

Łącznie Grupa zarządza siecią rurociągów naftowych i produktowych, posiada około 3,5 mln m3 pojemności magazynowej na ropę naftową oraz 1,8 mln m3 na paliwa płynne. Dysponuje morskim terminalem przeładunkowym o mocy 36 mln ton ropy naftowej i 4 mln ton produktów naftowych rocznie. Prowadzi działalność w zakresie transportu, przeładunku i magazynowania ropy naftowej, przeładunku i blendowania paliw oraz badania laboratoryjnego produktów naftowych. Ponadto, Grupa świadczy usługi w zakresie dozowania dodatków i biokomponentów do paliw, wykonuje inspekcje stanu technicznego rurociągów, dzierżawi włókna światłowodowe, prowadzi transmisje danych internetowych, a także oferuje usługi kolokacji.

W skład Grupy Kapitałowej wchodzą spółki sektora naftowego, realizujące usługi logistyczne w zakresie zaopatrzenia w ropę naftową i paliwa płynne (transport, magazynowanie, przeładunek). Ponadto Grupa PERN skupia spółki pomocnicze, które:

  • prowadzą prace związane z przeglądem i konserwacją rurociągów, zbiorników i innej infrastruktury technicznej spółek sektora naftowego;
  • świadczą usługi ochrony osób i mienia, jak też ochrony przeciwpożarowej;
  • zajmują się, obok badania i oceny stanu technicznego stalowych rurociągów dalekosiężnych przy zastosowaniu tłoków inteligentnych, również opracowywaniem nowych technologii i rozwiązań z dziedziny badania rurociągów, tj. projektowaniem, budową i modernizacjami tłoków badawczych;
  • świadczą usługi przyjmowania, składowania, przeładunku oraz spedycji: siarki granulowanej, olejów bazowych oraz olejów opałowych.

W skład Grupy Kapitałowej PERN wchodzi również spółka o charakterze studialnym, powołana do zbadania możliwości uruchomienia Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy (EAKTR), obecnie na odcinku Baku – Odessa – Brody – Płock – Gdańsk.

Strategia Grupy Kapitałowej PERN przewiduje wzmocnienie pozycji Grupy w obszarze magazynowania i transportu ropy naftowej oraz rozwój w obszarze paliw m.in. poprzez rozbudowę pojemności magazynowych oraz sieci rurociągów.

Struktura Grupy Kapitałowej PERN

Naftoserwis Sp. z o.o.