Authorisation

Długoletnie doświadczenie, zdobyte podczas przeprowadzania remontów, napraw i konserwacji, jak również profesjonalne przygotowanie kadry technicznej, gwarantuje świadczenie usług na wysokim poziomie technicznym oraz pełną gotowość do podejmowania nowych zadań remontowych niezależnie od stopnia trudności.

Nasz atut to unikalne uprawnienia i certyfikaty nadane przez Urząd Dozoru Technicznego, Wojskowy Dozór Techniczny, Transportowy Dozór Techniczny, ADR, GUM w zakresie:

  • wytwarzania poprzez montaż, modernizację i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych – Decyzja Nr TDT-W/M/N-72/12.
  • modernizacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących – Decyzja Nr UC-27-195-P/7-13.
  • naprawy zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących – Decyzja Nr UC-27-195-N/7-13.
  • wytwarzania zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących – Decyzja Nr UC-27-195-W/1-12.
  • eksploatacji urządzeń ciśnieniowych oraz zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych, zapalnych oraz trujących lub żrących Zaświadczenie DS/EUC_ZbBc_Naftoserwis/20/11/12
  • wykonywania prób szczelności metodą gazową zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, trujących lub żrących – Nr uprawnień UDT UC – ZB-111/C14
  • wykonywania prób szczelności techniką pęcherzykową z przyssawką próżniową złączy spawanych den płaskich zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, trujących lub żrących – Nr uprawnień UDT DT – ZB-101/P/13.
  • świadectwo kwalifikacyjne Nr 46/1656/II/2015 uprawniające do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych klasy 1, 2, 3 zgodnie z normą PN-M-69008 metodami: 111, 135, 141, 311 (cięcie).

Nasi pracownicy zostali przeszkoleni przez producentów wszystkich użytkowanych urządzeń. Posiadamy uprawnienia do serwisowania urządzeń firmy Smith Meter, EJK, OPW, Liquip, Auma, VAE Controls, Sundoor.

Naftoserwis Sp. z o.o.