Supervisory Board

Paweł Pitera – Chairman of the Supervisory Board

Ewa Uznańska – Deputy Chairman of the Supervisory Board

Paweł Gromek – Secretary of the Supervisory Board

Włodzimierz Wolski – Member of the Supervisory Board

Naftoserwis Sp. z o.o.