System utrzymania ruchu

System Utrzymania Ruchu został stworzony dla wspomagania utrzymania ruchu w obiektach przez nas obsługiwanych. Pomaga on na bieżąco monitorować zadania przeznaczone do wykonania oraz już zakończone. Umożliwia planowanie prac i bieżące śledzenie wskaźników ekonomicznych tak, aby obniżyć koszty, a jednocześnie zapewnić pełną dostępność urządzeń. Pozwala wykonywać prace konserwacyjne szybko, wydajnie i automatycznie. Wszystkie informacje przekazywane są on-line do centrali w Warszawie, co umożliwia skuteczne przeciwdziałanie awariom i nadawanie priorytetów przeglądom i konserwacjom.

Przy pomocy tego systemu możemy łatwo organizować wszelkie prace, od awarii do propozycji. Dbając o wygodę i bezpieczeństwo naszych klientów dokonujemy też rutynowych przeglądów i służymy fachową pomocą w planowaniu kolejnych modernizacji.Sprawne utrzymanie ruchu w Spółce gwarantuje redukcję nieprzewidzianych przestojów, zwiększenie niezawodności sprzętu oraz obniżenie kosztów związanych z serwisem i konserwacją. Jednak przede wszystkim ma istotny udział w poprawie jakości usług w Spółce w ogóle.

Chcąc zapewnić ciągłość pracy w specyficznej branży jaką jest branża paliwowa, powołaliśmy Grupę Szybkiego Reagowania na zgłaszane awarie. W celu zapewnienia maksymalnego komfortu pracy w bazach paliw, w przypadku zgłoszonej awarii – wysyłany jest natychmiast odpowiednio przygotowany i wyposażony zespół naprawczy.

Bardzo ważnym elementem naszej działalności jest przygotowanie specyficznej dla każdej bazy, oferty na wykonanie prac modernizacyjnych i prowadzenie rozliczeń z kontrahentami. W związku z tym zapewniamy wykwalifikowany personel, który ma za zadanie sprostać wymaganiom profesjonalnej obsługi klienta i odpowiedniemu poziomowi jakości usług.

sruby

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!