Strategia utrzymania ruchu

Nasza Strategia Utrzymania Ruchu została stworzona dla utrzymania wysokiej dyspozycyjności Baz Paliw klienta. Stosujemy ją do wszystkich obiektów technologicznych baz paliw oraz obiektów pomocniczych, których niesprawność mogłaby mieć wpływ na funkcjonowanie baz, środowisko i bezpieczeństwo.

Strategie Systemu Utrzymania Ruchu dostosowane są do charakterystyki zużywania się obiektów. Nie remontujemy bez sensu, nie naciągamy naszego klienta na niepotrzebne koszty.

Koncentrujemy się na działaniach zapobiegawczych:

  • Prowadzimy ocenę stanu obiektów – szeroko rozumianą diagnostykę z użyciem specjalistycznego wyposażenia,
  • Przeprowadzamy planowe działania naprawy lub wymiany wynikające z przepracowanego czasu przebiegu, ilości cykli,
  • Wykrywamy uszkodzenia ukryte o których nie wiemy, czy istnieją dopóty dopóki, nie użyjemy urządzenia,
  • Stosujemy testy funkcjonalne, próby, oględziny, diagnostykę z użyciem nowoczesnego wyposażenia.
  • Proponujemy lepsze rozwiązania techniczne, jeżeli istniejące są zawodne.

Zdajemy sobie sprawę z konsekwencji i potrafimy wyliczyć, ile kosztuje nie funkcjonowanie urządzeń. Jesteśmy świadomi ryzyka wynikającego ze specyfiki mediów jakie są w instalacjach.

Kryteria, które determinują wybór priorytetów zadań wg. naszego podejścia to:

  • Bezpieczeństwo,
  • Konsekwencje dla środowiska,
  • Konsekwencje operacyjne.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!