Pomyślne wyniki audytów zewnętrznych w Naftoserwis

W dniach 20 – 24 marca 2017 roku  Naftoserwis przeszła pomyślnie proces ponownej certyfikacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Przed przystąpieniem do procesu Zarząd Spółki podjął decyzję o Certyfikacji Systemu w oparciu o nowe normy PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN – ISO 14001:2015. Dnia 24 marca 2017 roku Jednostka Certyfikująca TDT – Cert akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji, potwierdziła, że Naftoserwis wprowadziła Zintegrowany System Zarządzania zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN – ISO 14001:2015, PN-N 18001: 2005. Audyty przeprowadzone w Centrali Spółki oraz zakładach serwisowych w Rejowcu i Boronowie potwierdziły zgodność stosowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Naftoserwis ze wszystkimi wymogami stawianymi przez normy.

Ponadto, w dniu 04 kwietnia 2017 roku Urząd Dozoru Technicznego – Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego po przeprowadzeniu audytu sprawdzającego utrzymała uprawnienia Naftoserwis dotyczące wykonywania prób szczelności metodą gazową ciśnieniową z pośrednim pomiarem szczelności zbiornika, poprzez badanie spadku ciśnienia. Tym samym przez okres kolejnych 3 lat Naftoserwis może świadczyć usługi związane z przeprowadzeniem prób szczelności w obecności inspektora UDT na terenie Baz paliw, Terminali oraz Stacji Paliw.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!