Czyszczenie zbiorników

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracach specjalistycznych czyszczenia zbiorników paliwowych, a także wyłączania i włączania zbiorników z eksploatacji. Bezpieczeństwo pracy jest naszym priorytetem. Wykorzystujemy sprzęt w wykonaniu przeciwwybuchowym, w tym wysokociśnieniowe agregaty pompowe o dużej wydajności oraz pompy perystaltyczne do usuwania odpadów ropopochodnych.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!