Zarząd

KRZYSZTOF ZALEWSKI – Prezes Zarządu

krzysztof_zalewskiAbsolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz angielskojęzycznych studiów w Szkole Prawa Angielskiego i Europejskiego prowadzonej przez Cambridge University. Ukończył również organizowane przez Szkołę Główną Handlową studia podyplomowe w zakresie audytu, kontroli finansowej i rachunkowości. Absolwent studiów Master of Business Administration prowadzonych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów we współpracy z Izbą Gospodarczą Gazownictwa w Warszawie.

Pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Centrum Diagnostyki Rurociągów i Aparatury sp. z o.o.

Od lipca 2007 do czerwca 2016 roku pracował w PERN S.A. na różnych stanowiskach, w tym od 2014 roku jako Dyrektor Biura Prawnego – Radca Prawny. W latach 2013-2014 również jako Radca Prawny w  spółce Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o.

 

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!