Grupa Kapitałowa

Grupa PERN  jest krajowym i regionalnym liderem logistyki naftowej. PERN S.A., spółka dominująca w ramach Grupy Kapitałowej, została utworzona w 1959 roku, aby transportować ropę ze Związku Radzieckiego do Polski i Niemiec Wschodnich. Od 1963 roku, kiedy to pierwsza partia radzieckiej ropy naftowej dotarła rurociągami do zbiorników w Adamowie, szybko powstały kolejne magistrale służące do transportu ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych. W 1999 roku przedsiębiorstwo zostało przekształcone w spółkę akcyjną Skarbu Państwa ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa.

PERN S.A. to prężnie rozwijająca się Grupa Kapitałowa, w skład której wchodzi oprócz PERN S.A., pięć spółek zależnych: OLPP Sp. z o.o., NAFTOPORT Sp. z o.o., CDRiA Sp. z o.o., PETROMOR Sp. z o.o. oraz Siarkopol Gdańsk S.A.

Łącznie Grupa zarządza siecią blisko 2,5 tys. km rurociągów naftowych i produktowych, posiada ponad 3 mln m3 pojemności magazynowej na ropę naftową oraz 1,8 mln m3 na paliwa płynne. Dysponuje morskim terminalem przeładunkowym o mocy 34 mln ton ropy naftowej na rok. Prowadzi działalność w zakresie transportu, przeładunku i magazynowania ropy naftowej, przeładunku, blendowania paliw oraz badania laboratoryjnego produktów naftowych.

Strategia Grupy Kapitałowej PERN przewiduje wzmocnienie pozycji Grupy w obszarze magazynowania i transportu ropy naftowej oraz rozwój w obszarze paliw m.in. poprzez rozbudowę pojemności magazynowych, sieci rurociągów oraz infrastruktury przeładunkowej w porcie w Gdańsku.

Struktura Grupy Kapitałowej PERN

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!